• Bizi Arayın
    0 212 217 43 00
  • Büyükdere Cad. Bengün Plaza No: 107/3
    34394 Gayrettepe - Şişli, İstanbul

Politikalarımız

Çevre Politikamız

Faaliyetlerimiz sırasında firmamız çevreyi koruma bilinci doğrultusunda, kaynakları verimli kullanarak ve kalite hedefi anlayışından ödün vermeden; üretimde kullanılan su, kömür gibi doğal kaynaklar ile kimyasal maddelerin miktarlarını optimum düzeyde tutmayı amaçlar. Seçilen uygun teknoloji ile üretim sırasında, başka bir şekilde yararlanılamayacak düşük kalorili kömür kullanılmaktadır.
Ayrıca baca gazları filtre edilerek çevreye olan etkileri minimuma indirilmiştir. Baca gazının CO, O, S ve NOX değerleri analiz edilerek devamlı kontrol altında tutulmaktadır. Prosesin gereksinimi olan ilave bir miktar su yer altı kaynaklarından sağlanmakta olup, proses suyu işletme içinde arıtılarak defalarca kullanılmaktadır. Arıtma sistemimiz mekanik temizlemeler sonrasında, önce anaerobik daha sonra aerobik arıtma proseslerinden geçirilmekte ve belt filtrelerde arıtma çamurunda ayrıştırılmaktadır.